Omvärldsanalys

I arbetet med att utveckla ert varumärke, behöver vi veta hur ni uppfattas av era intressenter – men också vilka positioner era konkurrenter har valt. Dessutom är det nödvändigt att analysera de förändringar i samhället som påverkar er marknad. Med denna omvärldsanalys som grund, går det att hitta den position på marknaden där ni kan tillfredsställa behov som tidigare inte har blivit tillgodosedda.

Kontakta oss

Cecilia Gravenfors

Cecilia Gravenfors

Business Director

031-771 75 03

cecilia.gravenfors@solberg.se

Varumärke

Ett starkt varumärke är laddat med förtroendekapital som ger konkurrensfördelar. Vi hjälper dig utveckla företagets eller organisationens varumärke, från analys till aktivering.

close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält