Genom att attrahera dem som vill ha ett meningsfullt jobb och göra skillnad för en hel stad.

Göteborgs Stad står mitt i en stor generationsväxling. För att bli en attraktiv arbetsgivare behöver bilden av stadens jobb förändras från det kommunalgråa till det utmanande och meningsfulla.

Analysarbetet visade att en den främsta drivkraften hos dem som idag arbetar hos Göteborgs Stad är att göra nytta för göteborgaren. Arbetsgivarvarumärket bygger på denna insikt. Analysen visade också vad staden behöver utveckla för att bättre matcha medarbetarnas förväntningar.

Solbergs idé var att sätta göteborgaren i centrum för kommunikationen: ”Vad är ditt jobb? Jag jobbar för en bra vardag för alla göteborgare.”  

Arbetsgivarvarumärket tillämpades inledningsvis i fem förbättringsområden: Nya rekryteringsannonser, ny rekryteringssajt, webbaserad introduktionsutbildning för nya medarbetare, anpassning av stadens HR-processer inkl. chefsstöd på intranätet och en marknadsstrategi och aktiviteter för yrken och utbildningar som leder till jobb i staden.

Resultat

Efter ett år hade antalet ansökningar till lediga jobb ökat med 10 procent och kännedomen hos allmänheten om stadens nya rekryteringsannonser var hela 38 procent.

Kontakta oss

Susanne Spicar

Susanne Spicar

Kommunikationskonsult

031-771 75 17

susanne.spicar@solberg.se
close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält